Sołtysi

Sołtys Mszany

Ilona Mura

ILONA MURA
Kontakt: 695 286 555 

 

 

Sołtys Połomi

Magdalena Herman

MAGDALENA HERMAN
Kontakt: 695 267 555

 

 

Sołtys Gogołowej

Wioleta Szotek

WIOLETA SZOTEK
Kontakt: 695 210 755