A- A A+
Projekty unijne

Rolnictwo

Informacja ws. potwierdzania przez Wójta Gminy Mszana umów dzierżaw zawieranych przez rolników

Wójt Gminy Mszana informuje, że od dnia 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U.2020, poz.174).

Więcej: tutaj


Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Więcej: tutaj


Uwaga rolnicy! Można ubiegać się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR


Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Więcej: tutaj


Ogłoszenie ARiMR - korzyści z cyfryzacji

Od 30 marca 2020 r. działa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowy system, który pozwala drogą elektroniczną przesłać z biur powiatowych do centrali ARiMR zautoryzowane listy zleceń płatności dla dopłat bezpośrednich i obszarowych PROW.

Więcej: tutaj


ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocyz PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Więcej: tutaj


Informacja Wójta Gminy o obowiązkowych ubezpieczeniach dla rolników

Wójt Gminy Mszana przypomina, że każdy rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Obowiązek ubezpieczeniowy ciąży jedynie na rolniku indywidualnym w rozumieniu art. 2 pkt. 12 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, czyli osobie fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Wiecej: tutaj


Ogłoszenie ARiMR: ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa


Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2010 r.

Więcej: tutaj


Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Więcej: tutaj


Współczesne rolnictwo…

Na prośbę Śląskiej Izby Rolniczej Wójt Gminy Mszana przypomina wszystkim mieszkańcom jak duże znaczenie mają funkcjonujące na terenie naszej gminy gospodarstwa rolne. W dobie ekologicznego stylu życia konsumenci coraz większą wagę przywiązują do jakości składników codziennej diety. Dzisiaj produkty ekologiczne i bio kupuje się głównie w sklepach ekologicznych, lecz coraz częściej nabywa się je bezpośrednio u polskich producentów rolnych.

Więcej: tutaj


ASF - wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ścisłe przestrzeganie wytycznych ma na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Więcej czytaj tutaj


Afrykański pomór świń...

Zgodnie z zaleceniami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Urząd Gminy Mszana zamieszcza link do strony internetowej na której osoby zainteresowane znajdą informacje nt. afrykańskiego pomoru świń.

Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne


Objaśnienia podatkowe w sprawie zatrudniania pomocników w rolnictwie

Informujemy o ukazaniu się na portalu podatkowym „podatki.gov.pl”, objaśnienia podatkowego, które dotyczy obowiązków ciążących na rolnikach jako podmiotach wypłacających należności z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach.

Objaśnienia z upoważnienia Ministra Finansów zamieścił podsekretarz stanu, Filip Świtała. Zainteresowanych zachęcamy do lektury poniższego TEKSTU


Możliwość ubiegania się o pomoc finansową za szkody w uprawach

 
Urząd Gminy Mszana informuje, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłoszono o możliwości ubiegania się o pomoc finansową przez rolników poszkodowanych w 2017 r. w wyniku takich zjawiska jak: huragan, deszcz nawalny lub grad.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem :
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-poszkodowanych-w-2017-roku.html
Przedłużona umowa ubezpieczenia dla dzieci rolników
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Adranowski oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Wojciech Sekściński podjęli decyzję o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. 
  
Wiecej informacji w załączniku poniżej (Komunikat prasowy - umowa ubezpieczenia)

Rolniku możesz uzyskać pomoc finansową! 
 
Poszkodowani rolnicy w wyniku wystąpienia w bieżącym roku zjawiska suszy lub powodzi, mogą składać wnioski do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu uzyskania stosownej pomocy finansowej. 
 
Szczegółowe informacje są dostępne w załączniku poniżej. 
 

Nowy projekt „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne” 
 
Fundacja EKOOSTOJA zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w realizowanym przez nią projekcie pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”, który ma na celu aktywizację obywateli w zakresie pszczelarskiej edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ochrony owadów zapylających.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy TUTAJ

Uwaga rolniku! Zgłoś pomocnika przy zbiorach!
 
W rolnictwie praca trwa przez cały rok, a już niedługo sezon w pełni. 18 maja weszły w życie przepisy nakładające na rolników obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.
 
Więcej informacji w załączniku poniżej. 

Sprawdź, gdzie możesz zgłosić szkodę spowodowaną przez dzikie zwierzęta
 
Znaczny wzrost populacji dzików oraz zmiana naturalnych do tej pory zachowań tych zwierząt, poprzez zmianę miejsc żerowania z naturalnych na tereny mieszkaniowe spowodowało, że populacja dzików na terenie Gminy Mszana bytuje stale lub regularnie pojawia się poza obszarem, na którym można przeprowadzać polowania.
 
Więcej czytaj tutaj
Lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików
 
W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń Wojewoda Śląski wystosował do przedstawicieli samorządów apel o podejmowanie działań zapobiegawczych. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików. 
W związku z powyższym Wójt Gminy Mszana zwraca się do mieszkańców o informowanie odpowiednich służb tj. Powiatowego Centrum  Zarządzania Kryzysowego w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim lub Urzędu Gminy Mszana o odnalezieniu padłych dzików. 
Numery  telefonów: 
PCZK -  Telefon: 32 412 09 71 (zgłoszenia przyjmowane całodobowo)
PIW - 32 455 22 20
Urząd Gminy Mszana -32 475 97 40
 
Cała treść pisma otrzymanego od Wojewody Śląskiego dostępna w załączniku poniżej (zapobieganie ASF).

Ważne informacje i komunikaty dla świadczeniobiorców KRUS, na temat bieżących rozliczeń finansowych i uprawnień.

Informacje dostępne są w załączniku poniżej (załącznik: KRUS informuje i przypomina)


Informacja Terenowej Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu ws. wiosennego wypalania traw

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu mając na uwadze coroczne przypadki wiosennego wypalania traw na gruntach rolnych odłogowych, łąkach, pastwiskach, nieużytkach oraz kompleksach leśnych położonych w sąsiedztwie terenów nieużytkowanych rolniczo, na których występują pozostałości roślin z lat ubiegłych, zwraca uwagę na konieczność przestrzegania warunków umowy dzierżawy, w tym o obowiązku przestrzegania niżej wymienionych przepisów.

Więcej informacji w załączniku.


Zakaz uwalniania GMO do środowiska

W Sejmie jest procedowana propozycja ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

Zawiera zapisy, które w praktyce otworzą Polskę na uprawy GMO:
Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.
2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej "strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO"

Prosimy o wysyłanie listów do Pani Premier, Ministra Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejmowej Komisji Rolnictwa i Komisji Środowiska ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz rozmów ze swoimi posłami i senatorami.

Należy domagać się:
1. Wprowadzenia w proponowanej ustawie zapisu o całkowitym i bezwarunkowym zakazie uwalniania GMO do naturalnego środowiska (w celach komercyjnych i eksperymentalnych).
2. Wydania odpowiednich rozporządzeń dla służb w celu skutecznego egzekwowania wyżej wspomnianego zakazu.
3. Aby Rząd PiS wypełnił swe zobowiązania dane wyborcom w sprawie bezwarunkowego zakazu GMO.

Petycja dostępna jest TUTAJ


Zaproszenie do współpracy w ramach partnerstwa SIR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) ma zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy w ramach działań mających na celu wsparcie wdrażania oraz promocji innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

W załączeniu przesyłam informacje na temat Sieci oraz korzyści wynikających z partnerstwa w ramach SIR.


Dyżury doradcy rolniczego w Urzędzie Gminy Mszana

Przez dwa miesiące w Urzędzie Gminy Mszana odbywają się dyżury doradztwa rolniczego, organizowane przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Punkt konsultacyjny w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe i do materiału siewnego jest czynny w każdą środę, w okresie od 15 marca do 16 maja br. Doradca rolniczy Dawid Prochasek z PZDR w Wodzisławiu Śl. czeka na zainteresowanych w godzinach od 8.00 do 13.00 (sala posiedzeń UG).

Można się również umówić telefonicznie. Kontakt w godzinach pracy: 515 275 928 lub w siedzibie PZDR w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kubsza 28, tel. (32) 455 17 06, poczta e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Informacja dotycząca zmian przepisów dla rolników

Wystąpiły zmiany dla osób uprawnionych do pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz zmiany dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Więcej informacji w załączniku zamieszczonym poniżej lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl


Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie