Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Roman Bura

Wiceprzewodnicząca: Ilona Mura

Członkowie: Rafał Bura, Beata Wieszołek, Ewa Wawrzyczny


Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Przewodnicząca: Elżbieta Skorupa

Wiceprzewodnicząca: Magdalena Herman

Członkowie: Roman Goik, Celina Mizia, Marek Kotula, Wioleta Szotek, Krzysztof Rduch


Komisja Spraw Społecznych

Przewodniczący: Rafał Bura

Wiceprzewodnicząca: Celina Mizia

Członkowie: Roman Goik, Magdalena Herman, Tomasz Mrowiec, Elżbieta Skorupa, Ewa Wawrzyczny


Komisja Budżetu i Infrastruktury

Przewodnicząca: Beata Wieszołek

Wiceprzewodniczący: Marek Kotula

Członkowie: Wioleta Szotek, Ilona Mura, Krzysztof Rduch, Piotr Kuczera, Marek Liśnikowski, Roman Bura